ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:

សៀវភៅមគ្គទេសក៍ស្តីអំពីនីតិវិធីអធិការកិច្ចលើសហគ្រាសចំណីអាហារ និងភេសជ្ជៈ នៅកម្ពុជា

ការធ្វើអធិការកិច្ចគឺជាឧបសគ្គសំរាប់ សហគ្រាស ឬ សិប្បកម្ម​ផលិតភេសជ្ជៈ និងចំណីអាហារធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ។ តំណាងផ្នែកឯកជននៃក្រុមកាងារ កម្មន្តសាល និងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម នៃវេទិការដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន បានលើកឡើងនូវបញ្ហាថារ សហគ្រាសឬសិប្បកម្មផលិតភេសជ្ជៈ និងចំណីអាហារ មិនបានយល់ដឹងនីតិវិធីនៃការធ្វើអធិការកិច្ច និងនីតិវិធីទាំងនេះមិនមានតម្លាភាព ។ ដោយសារពួកគេមិនបានដឹងពីនីតិវិធីទាំងនេះ ពួកគេមានការលំបាកក្នុងការគោរព លក្ខខណ្ឌតំរូវនានា នៃអធិការកិច្ច ហើយធ្វើឲ្យថ្លៃចំណាយក្នុងការគោរពតាមនីតិវិធីទាំងនេះកើនឡើងខ្ពស់  ។​

ទាញយកសៀវភៅ

http://documents.worldbank.org/curated/en/752051468225286462/pdf/544110KHMER0WP10BOX358315B01PUBLIC1.pdf

 

មើលច្រើនបន្ថែមទៀត
មើលទាំងអស់
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 64195024, Online: 195, Today: 20102, Yesterday: 23184, This week: 77621
Web Design: CITA