ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
10345 យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដើម្បីកំណើន ការងារ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព នៅកម្ពុជា ដំណាក់កាលទី៣ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 27-Sep-2013
28056 ផែនការលេខ០១ ផក ស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ លើកទី១ រយៈពេល ៦ខែ (ចាប់ពីថ្ងៃទី​០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ) គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 13-Dec-2016
29297 គោលនយោបាយជាតិប្រជាជន 2016-2030 គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 04-Mar-2016
28037 គោលនយោបាយនិងបទដ្ឋានអប្បបរមាស្តីពីកិច្ចការពារសិទ្ធិជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស ឆ្នាំ២០០៩ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 09-Sep-2009
248 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច្ចុប្បន្នកម្ម ២០០៩-២០១៣(១២/០៦១០) គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 30-Jun-2010
513 ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ៥ឆ្នាំលើកទី២ (២០០១-២០០៥) គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 29-Jul-2002
396 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០០៦-២០១០ (១៧/០៦០៦) គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 23-Jun-2006
3201 គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 06-Mar-2015
175 ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ដ្រនៃគោលនយោបាយដីធ្លី ២០០២ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 06-Sep-2002
176 គោលនយោបាយស្ដីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច ២០០៣ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 19-Mar-2003
177 គោលនយោបាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រង់ដីរដ្ឋ ២០០៤ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 23-Nov-2004
179 គោលនយោបាយស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីនិងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីសហគមជនជាតិដើមភាគតិច ២០០៩ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 24-Apr-2009
1942 គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីមុខរបរ និងការងារឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 04-Sep-2015
1943 កម្មវិធីជាតិ កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 09-Jan-2015
956 ផែនការមេឆ្ពោះទៅការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍(SEA Games)លើកទិ២៣ ឆ្នាំ ២០២៣(២២ មេសា ២០១៦) គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 22-Apr-2016
28504 យុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥ (០២២០១៨) គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត 12-Jan-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 64194625, Online: 347, Today: 19703, Yesterday: 23184, This week: 77222
Web Design: CITA