ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
314 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​និងរដ្ឋាភិបាល​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ ស្តីពីការជំរុញ និង​ការការពារវិនិយោគ(១២/០៧០៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 11-Aug-2009
25694 កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអាស៊ានស្តីពីសេរីភាវូបនីយកម្មពេញលេញនៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសរួមទាំងពិធីសារចំនួន,២.ពិធីសារអនុវត្តកញ្ចប់កិច្ចសន្យាទី៦នៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន​តាមផ្លូវអាកាសក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ស្តីពីសេវាកម្ម ។ ៣.អនុស្សរណៈយោ ធ​ម្មនុញ្ញ 26-Dec-2012
523 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​និងមូលនិធិអូប៉ិចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ​ដើម្បីការលើកទឹកចិត្ត​និងការការពារវិនិយោគ(១៣/០៨០១) ធ​ម្មនុញ្ញ 16-Aug-2001
142 កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីគយ (០១៣/០៦១៤) ធ​ម្មនុញ្ញ 14-Jun-2014
168 កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល នៃសហព័ន្ធរុស្សី ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅមក នៃវិនិយោគ(១៣/១២១៥) ធ​ម្មនុញ្ញ 11-Dec-2015
169 កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋបេឡារុស ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅមក នៃវិនិយោគ(១៤/១២១៥) ធ​ម្មនុញ្ញ 11-Dec-2015
250 កិច្ចព្រមព្រៀង​វិនិយោគក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ទូលំទូលាយ​រវាងរដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋជាសមាជិក​សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍​និងសាធាណរដ្ឋ​កូរ៉េ(០១៤/០៨១០) ធ​ម្មនុញ្ញ 02-Aug-2010
394 កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីការបំពុលដោយផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដែលធ្វើនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី(១៥/០៦០៦) ធ​ម្មនុញ្ញ 16-Jun-2006
251 កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច​ទូលំទូលាយ​រវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន(០១៥/០៨១០) ធ​ម្មនុញ្ញ 02-Aug-2010
252 កិច្ចព្រមព្រៀង​បង្កើត​តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម​សេរីអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី-ណូវ៉ែលហ្សេឡង់(១៦/១០១០) ធ​ម្មនុញ្ញ 29-Oct-2010
319 កិច្ចព្រមព្រៀង​ ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន(១៧/០៨០៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 29-Aug-2009
431 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ(១៧/០៦០៥) ធ​ម្មនុញ្ញ 19-Jun-2005
320 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីការ​ពាណិជ្ជកម្ម​សេវាកម្ម​នៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខណ្ឌ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងសមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត​ចិន (១៨/១០០៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 22-Oct-2009
147 កិច្ចព្រមព្រៀង​ ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក​ផ្នែកយុត្តិធម៌​ក្នុងវិស័យរដ្ឋប្បវេណីរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម(១៨/០៧១៤) ធ​ម្មនុញ្ញ 14-Jul-2014
321 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីភាព​ជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ច​ទូលំទូលាយ​រវាងរដ្ឋាជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ និងជប៉ុន(១៩/១០០៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 22-Oct-2009
322 កិច្ចព្រមព្រៀង​វិនិយោគទំលំទូលាយ​អាស៊ាន(២០/១១០៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 22-Oct-2009
323 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម​សេវាកម្ម ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខណ្ឌស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ​រវាងរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេសជាសមាជិក​សមាគមប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ(២១/១០០៩) ធ​ម្មនុញ្ញ 22-Oct-2009
434 កិច្ចព្រមព្រៀង​អន្តររដ្ឋាភិបាល​ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម​ថាមពលអគ្គិសនីតំបន់​នៅក្នុង​មហាអនុតំបន់មេគង្គ(២១/០៦០៥) ធ​ម្មនុញ្ញ 30-Jun-2005
151 កិច្ចព្រមព្រៀង​ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​វប្បធម៌រវាងរដ្ឋាភិបាល​នៃរដ្ឋជាសមាជិក​នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងរដ្ឋាភិបាល​នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី(២៣/១០១៤) ធ​ម្មនុញ្ញ 23-Oct-2014
369 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាន ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(២៦/១០០៧) ធ​ម្មនុញ្ញ 12-Oct-2007
702 កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច និង​បច្ចេកទេសរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន(២៩/០១៩៦) ធ​ម្មនុញ្ញ 26-Jan-1996
25838 កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​និងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ដើម្បីជំរុញនិងការការពារវិនិយោគ(០៣២/១២៩៦) ធ​ម្មនុញ្ញ 20-Dec-1996
375 កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ និងពិធីសារសម្រាប់​តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-ចិន(០៣៣/១២០៧) ធ​ម្មនុញ្ញ 08-Dec-2007
25843 កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​និងរដ្ឋាភិបាលនៃម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជំរុញនិងការការពារវិនិយោគ(០៣៣/១២៩៦) ធ​ម្មនុញ្ញ 20-Dec-1996
376 កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន កូរ៉េ(៣៤/១២០៧) ធ​ម្មនុញ្ញ 08-Dec-2007
446 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋ​វៀតណាម ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(០៣៤/១០០៥) ធ​ម្មនុញ្ញ 24-Oct-2005
447 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងព្រះរាជាណាចក្រណែតធីឡេន ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(០៣៥/១០០៥) ធ​ម្មនុញ្ញ 24-Oct-2005
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 65551393, Online: 181, Today: 7011, Yesterday: 18488, This week: 7011
Web Design: CITA