ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
28311 សេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ (មេសា ២០១៨) សេចក្តីព្រាង-ស្នើច្បាប់ 24-Mar-2019
28058 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច(១៣១២២០១៨) សេចក្តីព្រាង-ស្នើច្បាប់ 13-Dec-2018
28327 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរមណីដ្ឋានសមាហរ័ណកម្មនិងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម​ (២០១៨) សេចក្តីព្រាង-ស្នើច្បាប់ 25-Mar-2018
28125 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ សេចក្តីព្រាង-ស្នើច្បាប់ 24-Jan-2019
29285 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសំណង់ (៣០០៨១៩) សេចក្តីព្រាង-ស្នើច្បាប់ 30-Aug-2019
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 65550647, Online: 125, Today: 6265, Yesterday: 18488, This week: 6265
Web Design: CITA